O szkole - Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie
Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana
ul. Sportowa 1 42-500 Będzin
tel. 32 267 72 58 fax. 32 363 20 69
g1@gim1bedzin.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie może się pochwalić bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną i sportową. Oprócz wysokiego poziomu nauczania na zajęciach przedmiotowych, proponuje uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie różnorodnych kółek zainteresowań, a także fakultetów.

Uczniowie fakultatywnie uczestniczą w zajęciach z matematyki, informatyki, języków obcych, wyjeżdżają na zawody sportowe oraz do kin, teatrów (Będzin, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice, Kraków, Częstochowa, Warszawa) czy filharmonii (Katowice). Są stałymi gośćmi w katowickim NOSPR-ze, a w szkole działa Klub Melomana.
 
Dzięki zaangażowaniu uczniów i pasji nauczycieli odnoszą liczne sukcesy w konkursach artystycznych, sportowych i przedmiotowych. Promują zdrowy styl życia, wiele uwagi poświęcają bezpieczeństwu i zapobieganiu zachowaniom niebezpiecznym wśród uczniów.
 
Od lat biorą udział w projektach międzynarodowych (Comenius, Erasmus), corocznie organizują wymianę młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec. Posiadają liczne certyfikaty potwierdzające profesjonalizm oraz skuteczność podejmowanych przez działań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych: m.in. Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły bez Przemocy, Szkoły z klasą 2.0, Nauczyciela z klasą, Ucznia z klasą, czy WF z klasą.
 
Będzińskie Gimnazjum nr 1 realizuje projekty edukacyjne o ogólnopolskim zasiegu m.in. Żyj smacznie i zdrowo, Młody Obywatel, Bezpieczeństwo w sieci, Scrabble w szkole. Atutem szkoły jest dobra lokalizacja, a co za tym idzie - dogodny dojazd.

Najważniejszym celem wychowania w Gimnazjum nr 1 w Będzinie jest przygotowanie uczniów do permanentnego uczenia się, rozwijania w sobie dociekliwości poznawczej, twórczego rozwiązywania problemów, świadomego wyboru drogi życiowej.

Nasz absolwent będzie aktywnym uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka, jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Zdajemy sobie sprawę, że każdy uczeń jest inny, ale chcemy, poprzez indywidualizację nauczania, umożliwić każdemu poznawanie i zrozumienie otaczającego świata.

Naszą dewizą jest: solidność, otwartość na problemy innych, umiejętność odróżniania dobra od zła i tolerancja. Będziemy dążyć do tego, by nasi wychowankowie rozpoznawali wartości moralne, hierarchizowali je oraz kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych. Wychowanie ukierunkowanie jest bowiem na wspomaganie formowania człowieka uczciwego, umiejącego żyć z innymi i dla innych. Pragniemy ukształtować ludzi, którzy w przyszłości będą "obywatelami Europy" otwartymi i wyzbytymi ksenofobii.

Nasza szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 
 • wspieranie rozwoju ucznia, kształcenie jego samodzielności intelektualnej i umożliwianie dokonywania wyborów edukacyjnych odpowiednich do jego uzdolnień i osiągnięć
 • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia; zachęcanie do samokształcenia
 • ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
 • ułatwianie uczestnictwa w kulturze
 • rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi
 • ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania
 • stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności
 • kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności
 • zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, profilaktyka zaburzeń


BAZA DYDAKTYCZNA:
 • sala gimnastyczna
 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią
 • biblioteka z czytelnią  wyposażoną w centrum multimedialne
 • pracownia komputerowa (15 stanowisk komputerowych) - stałe łącze internetowe
 • pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, historyczna, matematyczna, plastyczna, polonistyczne, językowe
 • świetlica
 • szkoła posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright 2018-2019 by forever All rights reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego