Najlepszy z najlepszych - Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie
Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana
ul. Sportowa 1 42-500 Będzin
tel. 32 267 72 58 fax. 32 363 20 69
g1@gim1bedzin.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH
Tradycją naszej szkoły jest coroczne przyznawanie tytułu  najlepszemu gimnazjaliście, który w danym roku szkolnym osiągnął najwyższe wyniki w nauce ze średnią ocen co najmniej 5,0. Jest to nagroda za ciężką pracę, rzetelne i sumienne zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz godne reprezentowanie szkoły. Otrzymanie tytułu „Najlepszy z Najlepszych” to powód do dumy dla ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli.
Copyright 2018-2019 by forever All rights reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego