Świetlica - Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie
Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana
ul. Sportowa 1 42-500 Będzin
tel. 32 267 72 58 fax. 32 363 20 69
g1@gim1bedzin.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Świetlica stanowi integralną część szkoły. Jest czynna codziennie, a jej godziny funkcjonowania dostosowane są do potrzeb uczniów.

Zadania realizowane przez świetlicę:
·   Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom.
·   Stworzenie właściwych warunków do nauki własnej i pomocy koleżeńskiej.
·   Wyrabianie poprawnego stosunku do obowiązku szkolnego.
·   Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.
·   Dbanie o zdrowie uczniów przez promowanie zdrowego stylu życia.
·   Kształtowanie nawyków czystości i higieny.
·   Przeciwdziałanie uzależnieniom, uczenie asertywności.
·   Zapobieganie działaniom negatywnym.
·   Wyrabianie właściwego stosunku do tradycji rodzinnych i narodowych.
·   Kształtowanie nawyków kultury osobistej.
·   Organizowanie racjonalnego wypoczynku.

Świetlica sąsiaduje z biblioteką szkolną. Umożliwia to uczniom korzystanie z jej księgozbioru, czasopism i komputerów.
W ramach rocznego planu pracy świetlicy wychowawca prowadzi zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, rekreacyjne i plastyczne. W realizacji zadań pomocne są odpowiednie filmy edukacyjne, które młodzież chętnie ogląda. Aby uczniowie mogli odpocząć i zrelaksować się po zajęciach lekcyjnych, wychowawca proponuje im różne gry planszowe, słuchanie muzyki, rebusy, zagadki, krzyżówki itp. Uczniowie wykonują tu również prace plastyczne, służące do wystroju szkoły. Z okazji świąt oraz zmieniających się pór roku powstają barwne witrażyki i mobile. Te ostatnie, przymocowywane do lamp, kołyszą się radośnie i cieszą kolorami. Świetlica jest miejscem powstawania scenografii plastycznych i rekwizytów na uroczystości oraz akademie szkolne. Uczniom lubiącym aktywność plastyczną oferowane są dodatkowe zajęcia.
Copyright 2018-2019 by forever All rights reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego